Training 1 (4 uur)

Module A: Basic Awareness Training (BAT)

Iedere nationale werkgever is in Nederland wettelijk verplicht de juiste personalia van de werknemer(s) te verifiëren aan de hand van een geldig, authentiek en voor Nederland geldend identiteitsdocument. Niet voldoen aan deze verificatieplicht kan bij zowel de formele als de feitelijke werkgever een groot risico tot een economisch delict opleveren. Het verifiëren van de (juiste) identiteitsdocumenten c.q. juiste documentatie in het personeelsdossier, is dus van wezenlijk belang voor uw organisatie. Een training op het gebied van identiteit alléén bedoeld voor werkgevers?… Echt niet!… Ook bij andere organisaties spelen commerciële belangen een grote rol bij het vaststellen van de identiteit van de zakenpartner (KYC). In de “BAT” (Basic Awareness Training) wordt aandacht besteed aan: 1) “Legislation“: Nederlandse wetgeving in zake W.I.D. / W.A.V., 2) “Security features“: Echtheidskenmerken in (NL) identiteitsdocumenten, 3) “Face (dis)similarity“: Gezicht(on)gelijkheid. Dit laatste onderwerp is een deel van de training op het terrein van personen welke een (meestal) authentiek identiteitsdocument aanbieden welke niet aan hen toebehoord. (zich legitimeren / identificeren met een document welke niet aan hen rechtmatig is uitgegeven).

Al met al een unieke ervaring, zeker gezien het feit dat de training niet alleen theorie bevat, maar ook zoveel mogelijk gelardeerd wordt met fysieke NL specimen / voorbeelden zodat persoonlijk ervaren kan worden (zelf voelen/zien) hoe een authentiek identiteitsdocument is opgebouwd. Tevens wordt  gebruik gemaakt van controlemiddelen als: 1) Magnification: (vergrootglas), 2) Light Sources: Lichtbronnen als: “doorzicht-, scheer- en ultra-violetlicht”. Na het volgen van de training bent u niet opeens gevrijwaard van identiteitsfraude, máár middels deze training geeft u uw werknemers kennis en tools, tips en tricks, in handen om een gedegen controle op het aangeboden identiteitsdocument te doen uitvoeren en de kans dat opsporingsinstanties van de Nederlandse overheid bij u (ver)vals(t)e identiteitsdocumenten aantreffen c.q. dat u de documentatie in casu de Wet Arbeid Vreemdelingen niet op orde heeft, wordt significant wél geminimaliseerd.