Wat is DocID

Introductie:

DocID richt zich primair op het geven advies van haar relaties in brede zin van identiteitscontrole. Daaronder wordt verstaan het geven van trainingen en consultancy op het gebied van identiteitscontrole (fraude preventie), inclusief NL wetgeving inzake werkgeverschap.  Het vaststellen van de identiteit van een werknemer of handelspartner wordt steeds belangrijker. Het vervalsen van de identiteit, (lees: het aannemen van een andere identiteit), is de laatste jaren fors toegenomen.  Het aanbieden van (ver)vals(t)e identiteitsdocumenten bij uitzendorganisaties, werkgevers, financiële instellingen als banken (openen bankrekening) en geldverstrekkers (verkrijgen van een krediet) en andere organisaties c.q. instanties waarbij de aanbieder belang heeft om niet de ware identiteit te tonen.

DocID maakt gebruik van de expertise van documentexperts, mensen welke zich beroepsmatig bezighouden met het opsporen van (ver)vals(t)e reis-, identiteits- en verblijfsdocumenten.     De trainers van DocID hebben jarenlange zowel nationale (NL werkgevers) als internationale ( ambassades/security organisaties voor luchtvaartmaatschappijen) ervaring in het geven van trainingen en presentaties op het gebied van voornoemde documenten. Bijzondere expertise is opgedaan in het trainen aanleren van vaardigheden om fraudeurs en fraude te herkennen voor nationale uitzendbureaus, schoonmaakorganisaties en overige werkgevers met een significant verloop van werknemers.  Tevens wordt bij de nationale werkgeverstrainingen significant aandacht besteed aan de Nederlandse wetgeving in casu “Wet Identificatie bij Dienstverlening” (“welke identiteitsdocumenten mag ik accepteren en welke niet”) welke is opgenomen in de “Wet Wering Financiering Terrorisme” en de “Wet Arbeid Vreemdelingen” (welke documentatie vereist de Nederlandse wetgeving in zake het aanstellen van werknemers uit de EU/EER alsmede van buiten de EU/EER.