Home

DocID richt zich primair op het geven advies van haar relaties in brede zin van identiteitscontrole. Daaronder wordt verstaan het geven van trainingen en consultancy op het gebied van identiteitscontrole (fraude preventie), inclusief NL wetgeving inzake werkgeverschap.  Het vaststellen van de identiteit van een werknemer of handelspartner wordt steeds belangrijker. Het vervalsen van de identiteit, (lees: het aannemen van een andere identiteit), is de laatste jaren fors toegenomen.  Het aanbieden van (ver)vals(t)e identiteitsdocumenten bij uitzendorganisaties, werkgevers, financiële instellingen als banken (openen bankrekening) en geldverstrekkers (verkrijgen van een krediet) en andere organisaties c.q. instanties waarbij de aanbieder belang heeft om niet de ware identiteit te tonen.